Haslet  EKŞİ KOÇAK
Haslet EKŞİ KOÇAK

Prof. Dr.

Prof. Dr. Haslet Ekşi Koçak, 2003 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden mezun olmuştur. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını, 2011 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamlamıştır. 2016 yılında Yardımcı Doçent, 2017 yılında ise Doçent unvanına hak kazanmıştır.

2014-2016 yılları arasında TUBITAK 1003 projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır.  2016-2018 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesinde yardımcı doçent olarak çalışan Dr. Ekşi Koçak bu süre boyunca Mühendislik Fakültesinde Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2018 yılından itibaren İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Dr. Ekşi Koçak 2020-2023 yılları arasında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığını yürütmüştür. 


Halen, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Anabilim Dalı başkanlığı ve bunun yanı sıra Kimya Tezli Yüksek Lisans Anabilim Dalı başkanlığı görevine devam etmektedir.  Dr. Ekşi Koçak, Malzeme-Metalurji Teknolojileri İnovasyon, Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürü görevini yürütmektedir.


Dr. Ekşi Koçak yüksek lisans eğitimi sırasında polimer malzemeler ve ilaç serbestleşmesi konularında, doktora eğitimi sırasında analitik kimya, spektroskopi ve elektrokimya konularında uzmanlaşmış olup bu alanlarda çalışmaları bulunmaktadır. Doktora sonrası araştırmalarında gıdalarda tağşişin spektroskopik çalışmalarına yer vermiştir. Şu an araştırmalarını atıklardan katma değerli ürün eldesi, nanoteknoloji uygulamaları ve batarya teknolojileri üzerine sürdürmekte olup bu alanlarda yürüttüğü projeleri bulunmaktadır.