Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Doktora Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı

Bütünleşik bir eğitimi öngören Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Doktora Programı, yüksek lisans düzeyi çalışmalarının üstüne, bilimsel düşünme boyutunu yakalamayı, spor eğitim bilimi kavram ve uygulamalarını algılama bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, alan birikimlerini sentezleyerek yöntem oluşturmayı ve her tür teknik konuda uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanmayı amaçlayan disiplinlerarası bir programdır. 

Hareket ve Antrenman Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Sporda Psiko-sosyal alanlar, Engellilerde Fiziksel Aktivite, Spor Yönetimi ve Rekreasyon, Spor ve Sağlık alanlarını kapsamaktadır.

Programımız, beden eğitimi ve spor bilimleri alanında, bilimsel araştırmacı yönü gelişmiş, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış, güncel teknoloji ile yoğrulmuş, çağın toplumsal ve bireysel değerlerin bilincinde, Ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapabilecek, yaratıcı bilimsel düşünceye sahip, alanında yetkin, spor eğitim bilimcileri yetiştirmeyi öngörmektedir.

Mezunlarımız, öğretim üyesi olarak üniversitelerde çalışabilmektedirler. Spor bilimlerinde üst düzey akademik öğrenme ve araştırma imkanına, spor bilimleri ile bağlantılı alanlarında bilgi, beceri ve donanıma sahip olmaktadırlar. Mezunlarımız spor bilimleri içerisinde her türlü organizasyonda etkili bir rol oynamakta ve spor merkezlerinde uzman olarak çalışmaktadırlar.  Verilen eğitim doğrultusunda alanında lider olarak yetişmektedirler.


Programın Yapısı

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Doktora Programı toplam 21 kredilik 7 ders ve bir seminer dersi ile doktora yeterlik, tez önerisi, tez izleme ve tez savunma aşamalarını içeren tez çalışmasından oluşur. Doktora programının süresi en az sekiz, en çok on iki yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. 

Başvuru Koşulları


Doktora Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

 • Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanında yüksek lisans mezunu olanlar ve Bilimsel Hazırlık derslerini almayı kabul etmek” koşulu ile Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanı dışından gelen diğer yüksek lisans mezunları başvurabilirler.
 • ALES Sayısal puan türünden en az 55 veya muadili bir sınavdan alınan eşdeğer bir puan.
 • Yabancı Dil Belgesi (Başvuru için YDS’den en az 55 ya da muadili bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak).

Doktora Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı, noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı
  • Yüksek Lisans noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi
  • Yüksek Lisans Transkriptinin aslı, noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı
  • Yabancı Dil Belgesi (YÖK Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda yer alan sınavlara ait)
  • ALES Sınav Sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.
  • 1 adet vesikalık resim

  Doktora Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

  Doktora programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans ve yüksek lisans not ortalamaları ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

  Ders Planı

  İletişim

  Yorumlar