Ali  TEKİN
Ali TEKİN

Prof. Dr.

Prof. Dr. Ali Tekin 1986 yılında AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden (Mülkiye) mezun olmuştur. Pittsburgh Üniversitesi'nden (ABD) 1990 yılında Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans ve 1997 yılında Doktora derecesini almıştır. Prof. Tekin 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent, 2013 yılında ise Profesör unvanını almıştır. ABD’de Harvard Üniversitesi’nde (2007-08) ve Almanya’da Osnabrück Üniversitesi’nde (Yaz 2008) misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.  


Prof. Tekin 1998 ve 2003-2013 yıllarında Bilkent, 2013-14 öğretim yılında ise Yaşar Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Bilkent Üniversitesi’nde görev yaparken, Avrupa Birliği’nden proje bazında kazandığı Jean Monnet Kürsü Başkanlığı’nı yürütmüştür. Yaşar Üniversitesi’nde Dekan Yardımcısı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmıştır. Güz 2021’den beri İstanbul Gedik Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Güz 2022’den beri ise İİSBF Dekan Vekili görevlerini yürütmektedir.


TBMM’de 21’inci Dönem (1999-2002) Adana Milletvekili ve Türkiye-AB Karma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu üyesi olarak görev yapmıştır. Bu süreçte Avrupa Birliği için bir anayasa taslağı hazırlamakla görevli 100 kişiden oluşan Avrupa Birliği’nin Geleceği Konvansiyonu’nda (ve Avrupa Sosyalist Parti grubunda) Türkiye’yi temsil etmiştir.


Prof. Tekin, akademik kariyeri süresince Küresel Ekonomi Politik, Türkiye’nin Ekonomi Politiği, AB, AB-Türkiye İlişkileri, Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Grand Strateji, Türkiye’nin Grand Stratejisi gibi dersler vermiştir. Son dönemdeki akademik çalışmaları küreselleşme, bölgeselleşme, grand strateji ve Türk dış politikası üzerine yoğunlaşmıştır. 2023 başından bu yana EURODIPLO (European Diplomacy) isimli bir araştırma projesini AB ülkelerinden bir grup akademisyenle birlikte yürütmektedir.   


SSCI tarafından taranan dergilerde yer bulan çok sayıda akademik makale yanında, Prof. Tekin’in Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan kitapları şunlardır: Üretken Döngü: Küresel Değişim Işığında Türkiye İçin Reform Ajandası (İnkılap Kitabevi, 2020); Kısır Döngü: Türkiye’nin Geri Kalmışlığının Ekonomi Politiği 1820-2020 (İnkılap, 2020);  (Aylin Güney ile) Europeanization of Turkish Public Policies (Oxford, UK: Routledge, 2016) ve Europeanization of Turkey: Polity and Politics (Oxford, UK: Routledge, 2015); (Paul Williams ile) Geo-Politics of Euro-Asia Energy Nexus: The European Union, Russia and Turkey (Houndmills, UK: Palgrave Macmillan, 2011); ve The Political Economy of Turkish Foreign Trade Policy: The Özal Decade (London: Frank Cass for ASAM, 2004). 


Prof. Tekin, sık sık yerli ve yabancı yazılı ve görsel medyada dış politika yorumları yapmaktadır.