Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı

İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı, öğrencilerimize alanında üst düzey teorik bilgi ve beceri birikimi edinmelerini, bağımsız araştırma yürütme ve araştırma ekiplerine liderlik edebilme becerilerini geliştirmelerini ve böylece yurt içi ve dışında bilime katkı sağlayacak düzeye erişmelerini sağlamaktadır.

Bu nedenle zengin ders içerikleri ile öğrencilerimize toplumsal, ekonomik ve siyasal problemleri saptama, tanımlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama ile bu amaçlara özgü uygun bilimsel yöntemleri uygulama becerisi kazandırmak amaçlarımız arasındadır. Bu program, yüksek lisans diplomasına sahip veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olan herkese açıktır.

Mezunlarımız kamu kesiminde kaymakamlık, idare hakimliği, diplomatlık; kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerde uzmanlık, müfettişlik, yöneticilik, akademisyenlik vb. olmak üzere çeşitli iş sahalarında çalışmaktadırlar.


Programın Yapısı

Başvuru Koşulları


Doktora Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

 • Doktora Programımıza siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarına yakın herhangi bir sosyal bilim dalında tezli yüksek lisans programından mezun olanlar, ayrıca 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
 • ALES-EA eşit ağırlıklı puan türünden en az 55 veya muadili bir sınavdan alınan eşdeğer bir puan.
 • Yabancı Dil Belgesi (Başvuru için YDS’den en az 55 ya da muadili bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak).

Doktora Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı, noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı
  • Yüksek Lisans noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi
  • Yüksek Lisans Transkriptinin aslı, noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı
  • Yabancı Dil Belgesi (YÖK Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda yer alan sınavlara ait)
  • ALES Sınav Sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.
  • 1 adet vesikalık resim

  Doktora Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

  Doktora programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans ve yüksek lisans not ortalamaları ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

  Ders Planı

  İletişim

  Yorumlar

  Um*** ***
  Kampüs nerede? Dersler hangi gin ve saatte olmaktadır?

  Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri

  Merhabalar, kampüs Kartal'dadır. Ders programı hakkında detaylar ilerleyen günlerde belirlenecektir. Program hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz: https://yl.gedik.edu.tr/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi-doktora-programi