Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencilere bilgi ve beceri birikimi edinme, bağımsız veya bir ekip üyesi olarak bilimsel araştırma yapabilme, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetenekleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Program, öğrencilere farklı seçmeli dersler sunarak ilgi alanları ve çalışmak istedikleri sektörlere yönelik uzmanlaşma fırsatı sunar. Ayrıca, öğrenciler tez yazma süreciyle birlikte araştırma yeteneklerini geliştirme fırsatına sahip olurlar.

Mezunlar, kamu kesiminde kaymakamlık, idare hakimliği, diplomatlık gibi görevlerde veya kamu ve özel sektörde uzmanlık, müfettişlik, yöneticilik gibi farklı kariyer yollarında çalışabilirler. Ayrıca, akademik kariyer yapma yolunda da ilerleyebilirler. Program, öğrencilere geniş bir iş sahası ve kariyer fırsatı sunmaktadır.

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

  • Dört yıllık bir lisans programından mezun olmak.
  • ALES EA-Eşit Ağırlıklı puan türünden en az 55 veya muadili bir sınavdan alınan eşdeğer bir puan.
  • Yabancı Dil Belgesi (Başvuru için YDS’den veya muadili bir sınavdan en az 55 puan almış olmak).

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar

Al*** ***
Tezli ve Tezsiz Yüksek lisans ücreti nedir? Devam mecburiyeti var mı?

Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri

Merhaba, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) için KDV dahil 80.000 ₺ olarak , Tezsiz için ise KDV dahil 70.000 ₺ olarak belirlenmiştir. Detaylı ücret tablosuna ulaşmak için: https://yl.gedik.edu.tr/bahar-donem-ucretleri