Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli (İngilizce) Yüksek Lisansa Nasıl Başvurulur?

Yayınlanma Tarihi : Eki, 02 2023

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli (İngilizce) Yüksek Lisansa Nasıl Başvurulur?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) yüksek lisans programına katılmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıda özetlenmiştir:

Programa başvuran adaylarda aranan koşul ve kriterler:

  • Dört yıllık bir lisans programından mezun olmak.
  • ALES EA-Eşit Ağırlıklı puan türünden en az 55 veya muadili bir sınavdan alınan eşdeğer bir puan.

Başvuru ve kayıt için gerekli belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Kabul Kriterleri

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) yüksek lisans programları, uluslararası ilişkiler, diplomasi, kamu politikaları, akademik kariyer gibi alanlarda çalışmayı hedefleyen bireyler için idealdir. Programları seçerken, programların özelliklerini ve gereksinimlerini detaylıca incelemeniz önemlidir. İngilizce gereksinimini karşıladığınızdan ve gerekli belgeleri zamanında hazırladığınızdan emin olun.