İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisansa Nasıl Başvurulur?

Yayınlanma Tarihi : Eki, 02 2023

 İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisansa Nasıl Başvurulur?

İşletme yönetimi tezli yüksek lisans programına katılmak için öncelikle belirli adımları izlemeniz gerekmektedir. 

Lisans Derecesi


İşletme yönetimi tezli yüksek lisans programına başvurmadan önce lisans derecesine sahip olmanız gerekmektedir. Ayrıca;


  • Dört yıllık bir lisans programından mezun olmak.
  • ALES sınavından herhangi bir puan türünden en az 55 veya muadili bir sınavdan alınan eşdeğer bir puan.

Başvuru ve kayıt için gerekli belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Kabul Kriterleri

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

İşletme yönetimi tezli yüksek lisans programına katılmak istiyorsanız, önceki adımları dikkatle takip ederek başvurunuzu yapmalı ve programı başarıyla tamamlamak için çaba göstermelisiniz.