Savunma Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


Son dönemlerde optik, elektronik, malzeme bilimleri ve yazılım dallarında gerçekleştirilen yenilikçi çalışmalar, savunma teknolojilerinde yeni nesil ürünlerin ortaya çıkmasına öncülük etmektedir. Türkiye'de Savunma Sanayisi, hem kamu hem de özel sektörde yürütülen bilimsel faaliyetlerle sürekli ilerlemekte ve bu alanda ileri seviye teknolojilere hakim profesyonellerin sayısının artırılması gerekmektedir.

Savunma Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, savunma teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri izleyen, ulusal ve uluslararası projelerde etkin olarak görev alabilecek, inovatif çözümler sunan ve Ar-Ge faaliyetlerini başarıyla yürütebilen uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Program, disiplinlerarası bir yaklaşımla tasarlanmıştır ve malzeme bilimleri, elektrik-elektronik, kontrol sistemleri, denizaltı teknolojileri, optik ve lazer teknolojileri gibi birçok alanda ders içeriğine sahiptir. 

Mezunlar geniş bir kariyer yelpazesine sahip olup; sanayi sektörünün yanı sıra, makine, elektrik, elektronik, bilişim, yazılım ve iletişim gibi alanlarda tasarım, Ar-Ge, sistem analizi, test ve kalite kontrol mühendisi olarak görev yapabilirler. Ayrıca, Millî Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı gibi devlet kurumlarında da kariyer fırsatlarına sahiptirler. 


Programın Yapısı


Savunma Teknolojileri tezli yüksek lisans programı, toplamda 21 kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisizdir ve başarılı veya başarısız olarak notlandırılırlar. Programın süresi en az dört, en fazla altı yarıyıl olarak belirlenmiştir. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir. 

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

  • Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Uzay-Uçak Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Okyanus Mühendisliği, Deniz Bilimleri ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Kıyı Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültelerinin Mekatronik, Makine, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Kara, Hava, Deniz Harp Okulları mezunları başvurabilir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.
  • ALES Sayısal puan türünden en az 55 puan.

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar

Mu*** TO***
Dersleriniz uzaktan mı yüz yüze mi oluyor ?

Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri

Merhaba, konuyla ilgili olarak çağrı merkezimize ulaşabilirsiniz. 0850 303 27 80