Savunma Teknolojileri Doktora Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı

Son yıllarda optik, elektronik, malzeme bilimleri ve yazılım teknolojilerinde yapılan bilimsel çalışmalarla yeni nesil savunma teknoloji ürünleri geliştirilmektedir. Ülkemizde Savunma Sanayisi her yıl; kamu ve özel sektörün yaptığı bilimsel çalışmalarla sürekli gelişmektedir. Daha da gelişmek için ileri teknolojileri araştıran, kullanan yetişmiş insan kaynağının artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Savunma Teknolojileri Doktora Programı, ulusal ve uluslararası iş birliklerini yürütecek, özellikle savunma teknolojileri konularındaki en son gelişmeleri takip edebilecek, gerekli tasarım, imalat, analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yenilikçi fikirler üretebilecek ve Ar-Ge projelerini yönlendirebilecek bilgi derinliği olan yüksek nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda kurulan Savunma Teknolojileri Doktora Programı çalışmalarını disiplinlerarası bir yaklaşımla yürütmektedir. Programımızda malzeme bilimleri, elektrik-elektronik teknolojileri, kontrol sistemleri, denizaltı teknolojileri, optik ve lazer gibi teknolojiler üzerinde araştırma yapmayı sağlayan çeşitli disiplinlileri bir araya getiren birçok ders mevcuttur.

Mezunlarımızın çalışma alanı oldukça geniş olup; başta sanayi kuruluşları olmak üzere makine, elektrik, elektronik, bilgisayar, yazılım, iletişim gibi pek çok sektörde tasarım mühendisi, araştırma geliştirme mühendisi, sistem mühendisi, test mühendisi, kalite kontrol mühendisi olarak çalışabilmektedir.


Programın Yapısı

Savunma Teknolojileri Doktora Programı toplam 21 kredilik 7 ders ve bir seminer dersi ile doktora yeterlik, tez önerisi, tez izleme ve tez savunma aşamalarını içeren tez çalışmasından oluşur. Doktora programının süresi en az sekiz, en çok on iki yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz.

Başvuru Koşulları


Doktora Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

 • Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Uzay-Uçak Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Okyanus Mühendisliği, Deniz Bilimleri ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Kıyı Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültelerinin Mekatronik, Makine, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Kara, Hava, Deniz Harp Okulları mezunları ve/veya bu programlardan lisansüstü derecesine sahip adaylar ile Savunma Teknolojileri yüksek lisans programından lisansüstü derecesine sahip adaylar başvurabilir. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.
 • ALES Sayısal puan türünden en az 55 veya muadili bir sınavdan alınan eşdeğer bir puan.
 • Yabancı Dil Belgesi (Başvuru için YDS’den en az 55 ya da muadili bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak).

Doktora Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı, noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı
  • Yüksek Lisans noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi
  • Yüksek Lisans Transkriptinin aslı, noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı
  • Yabancı Dil Belgesi (YÖK Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda yer alan sınavlara ait)
  • ALES Sınav Sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.
  • 1 adet vesikalık resim

  Doktora Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

  Doktora programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans ve yüksek lisans not ortalamaları ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır.  Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. 

  Ders Planı

  İletişim

  Yorumlar