Görsel İletişim Tasarımı (Tezli) Yüksek Lisansa Nasıl Başvurulur?

Yayınlanma Tarihi : Eki, 02 2023

Görsel İletişim Tasarımı (Tezli) Yüksek Lisansa Nasıl Başvurulur?

Görsel İletişim Tasarımı (Tezli) yüksek lisans programına katılmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıda özetlenmiştir:

Programa başvuran adaylarda aranan koşul ve kriterler:

  • Dört yıllık bir lisans derecesine sahip İletişim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakültelerinin; Yeni Medya, Görsel İletişim Tasarım Bölümleri, Grafik, Resim, Fotoğraf, Sinema TV Lisans mezunlarının başvuruları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın,  ilgili alandan olan diğer bölüm mezunları ise gerekli görülmesi halinde bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir.
  • ALES Puanı aranmamaktadır.

Programa başvuru ve kayıt için gerekli belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Kabul Kriterleri

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. Lisans genel not ortalamasının %30’u ve mülakatın %70’inin toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.


Görsel İletişim Tasarımı (Tezli) yüksek lisans programları, grafik tasarım, reklamcılık, medya iletişimi ve sanat alanlarında daha fazla uzmanlaşmak isteyen bireyler için uygundur. Programları seçerken, programların özelliklerini, öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını ve mezunlarının sanat ve tasarım dünyasındaki kariyer başarılarını incelemeniz önemlidir. Gerekli belgeleri tam ve zamanında hazırlayarak başvurunuzu eksiksiz bir şekilde tamamlamaya özen gösterin. Portfolyonuzu dikkatle hazırlayarak yeteneklerinizi en iyi şekilde sergileyin.