Fazıl SAĞLAM
Fazıl SAĞLAM

Prof. Dr.

Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1971 yılında Köln Üniversitesi’nde İş Hukuku alanında “magna cum laude” ile doktorasını tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 1980 yılımda “Temel Hakların Sınırlanması ve Özü” başlıklı doçentlik çalışması ile Anayasa Hukuku alanında doçentliğe yükseltilmiş ve atanmıştır. 1999 yılında profesör unvanına hak kazanmıştır.


Üniversitede çalışmadığı dönemde avukatlık da yapan Fazıl SAĞLAM 1995/96 döneminde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Yine bir dönem TBB İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilim-Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu’nda üye olarak yer almıştır. 2003 senesinde Anayasa Mahkemesi’ne üye olarak atanan Fazıl SAĞLAM yaş haddinden emekli olana kadar bu mahkemede hâkimlik görevini yerine getirmiştir.


Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM, 1973-83 seneleri arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, 1996-2003 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde, 2008-09 yıllarında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve 2010-13 arasında Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışmıştır. Kamu Hukukçuları Platformu’nun kurucusu olan SAĞLAM halen bu platformda danışma kurulu üyesi olarak yer almaktadır.


2019’dan beri İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı başkanı olan SAĞLAM zaman zaman Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları kaleme almaktadır. Anayasa Hukuku alanında birçok kitap ve makalesi olan SAĞLAM halen bu konudaki etkinliklere davet edilmekte ve oturum başkanlığı yapmaktadır. Prof. Dr. SAĞLAM aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucu üyesidir.

Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM'in özgeçmişine ulaşmak için tıklayınız.