Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


Kamu Hukuku Yüksek Lisans Eğitimi, kamu hukukunda derinlemesine bilgi ve uzmanlık kazanmayı amaçlayan bireyler için tasarlanmıştır. Deneyimli akademisyenlerden alınan derslerle, öğrencilere kamu hukukunun kritik konularında yetkinlik kazandırılması hedeflenir. 

Dersler, katılım odaklı bir yaklaşımla sunularak, öğrencilere kamu hukukunun temel ilkeleri yanında, mevcut tartışmalı konular hakkında da derinlemesine bilgi sağlanır. Öğrenciler, ilgilendikleri konularda akademik makaleler ve projeler oluşturarak teorik bilgilerini pekiştirme fırsatı bulurlar. Bu eğitim yaklaşımı sayesinde, hukuk ve kamu hukukuna olan ilgisi bulunan öğrenciler, bu alanda yetkin hale gelirler. Programın amacı, öğrencilere bu alanda sağlam bir kariyer yolu sunmanın yanı sıra, mesleklerini uygularken daha geniş bir perspektif kazandırmaktır. 

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kamu hukukunu daha detaylı anlamak isteyen bireyler için tasarlanmıştır. Program, anayasa hukuku, ceza ve ceza muhakemesi hukuku, idare hukuku, uluslararası hukuk ve genel kamu hukuku olmak üzere birçok alanda derinlemesine bilgi sunar. Bu eğitim sayesinde öğrenciler, sadece spesifik konularda değil, aynı zamanda ulusal ve global düzeyde meydana gelen hukuki değişiklikler ve olaylar hakkında eleştirel düşünme yeteneği kazanırlar. 

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programına katılım sadece Hukuk Fakültesi mezunlarına özgü değildir. Hukukla ilgili meslek dallarında görev alan (uzlaştırmacılar, adli kolluk görevlileri, adli bilim uzmanları, mali müşavirler vb.) bireyler de bu programa dahil olabilmektedir. Programı tamamlayan mezunlarımız, hukuk sektöründe (avukatlık, hâkimlik, savcılık, hukuk müşavirliği gibi) görev alabileceği gibi, lisans mezuniyetleriyle ilgili kariyerlerinde de aktif roller üstlenebilmektedirler. 


Programın Yapısı: 


Kamu Hukuku tezsiz yüksek lisans programı, toplamda 30 kredi değerinde 10 ders ile bir dönem projesinden meydana gelir. Bu dönem projesi herhangi bir kredi değeri taşımaz başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilir. Programın tamamlanma süresi minimum iki yarıyılken maksimum üç yarıyıla kadar uzayabilir. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin eğitime ara verdiği dönemler de azami süre içerisinde sayılmaktadır. 

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

  • Dört yıllık hukuk lisans derecesine sahip olunması.

  Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

   • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
   • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
   • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
   • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
   • 1 adet vesikalık resim

   Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

   Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, lisans not ortalaması dikkate alınarak yapılır. Lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir.

   Ders Planı

   İletişim

   Yorumlar