Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, kamu hukukunda ileri seviyede bilgi ve uzmanlık kazanmayı amaçlayan bireyler için tasarlanmıştır. Deneyimli akademisyenlerin sunduğu dersler aracılığıyla, öğrencilere kamu hukukunun kritik konularında yetkinlik kazandırılması hedeflenir. 

Ders içerikleri, öğrencilere katılımlı bir eğitim anlayışıyla sunulmakta ve kamu hukukunun temel ilke ve tartışmalı konularının kavranmasını desteklemektedir. Öğrencilere, ilgilendikleri konularda bilimsel makaleler ve projeler hazırlama fırsatı sunarak, derslerde kazandıkları teorik bilginin pekiştirilmesi teşvik edilmektedir. Bu yaklaşım, hukuk ve kamu hukukuna ilgi duyan bireylerin, alandaki bilgi ve becerilerini artırarak kariyerlerine yön vermelerine yardımcı olmayı amaçlar. Ayrıca, bu program mezunlarının mesleki uygulamalarda daha bilinçli ve etkili olmaları için gerekli perspektifi kazanmalarına da katkıda bulunmayı hedefler. 

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kamu hukukunun farklı dallarına odaklanarak, bu alanda derin bilgi edinmek isteyenlere yönelik bir eğitim sunmaktadır. Program, anayasa hukuku, ceza ve ceza muhakemesi hukuku, idare hukuku, uluslararası hukuk gibi temel kamu hukuku disiplinlerini kapsayan geniş bir ders yelpazesi ile öne çıkar. Öğrenciler bu eğitimle sadece belirli konularda değil, aynı zamanda ulusal ve global ölçekte yaşanan hukuki gelişmelere dair analitik düşünme ve değerlendirme yeteneği kazanmaktadırlar. 

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına, sadece Hukuk Fakültesi mezunları değil, hukuki süreçlerde yer alan ve hukukla bağlantılı meslekleri icra eden diğer bireyler (örneğin, uzlaştırmacı, adli kolluk personeli, adli bilim uzmanları, mali müşavirler vb.) de başvurabilirler. Mezunlarımız sadece hukuk sektöründe (avukat, hakim, savcı, hukuk danışmanı gibi) değil, aynı zamanda kendi lisans mezuniyetleriyle ilişkili sektörlerde de profesyonel roller üstlenmektedirler. 


Programın Yapısı


Kamu Hukuku tezli yüksek lisans programı, toplamda 21 kredi değerinde 7 ders, bir seminer ve tez çalışması bölümlerinden meydana gelir. Seminer ve tez bölümleri kredi almadan sadece başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir. Bu yüksek lisans programı, minimum dört yarıyıl olmak üzere maksimum altı yarıyıl süresince tamamlanmalıdır.Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir. 

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

  • Dört yıllık hukuk lisans derecesine sahip olunması,
  • ALES-EA (eşit ağırlıklı) puan türünden en az 55 puan.

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar

Sa*** bo***
Uzaktan yapilma imkani var mi?

Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri

Merhaba, Kamu Hukuku (Tezli) Yüksek Lisans Programı, işleyişi hakkında bilgi almak için lütfen çağrı merkezimize ulaşınız. 0850 303 27 80