Bahaddin  SİNSOYSAL
Bahaddin SİNSOYSAL

Prof. Dr.

Bahaddin Sinsoysal (Enstitü Müdürü), Lisans derecesini 1991 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden almıştır. Yüksek Lisans ve Doktorasını da öğretim elemanı olarak on yıl çalıştığı KTÜ’de Matematik Anabilim dalında tamamlamıştır. 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında Yardımcı Doçent unvanıyla Beykent Üniversitesi kadrosuna katılmış, aynı kurumda 2012 yılında Doçent unvanı almış ve 2018 yılında da Profesörlüğe atanmıştır.


Beykent Üniversitesi’nde 2004-2010 yılları arasında Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2010-2014 yılları arasında Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2014-2015 yılları arasında Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı, 2015-2016 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı idari görevlerinde bulunmuştur. 


2020-2022 yılları arasında Doğuş Üniversitesi’nde Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlık görevi yapmıştır. 2022 yılından itibaren İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürütmektedir.


Uzmanlık alanı Uygulamalı Matematik olup, çalışmaları genel olarak matematiksel fiziğin nonlineer problemleri üzerinedir. Ayrıca, sosyal bilimler alanında ileri istatistiksel analiz uygulamaları da yapmaktadır.