İstatistik ve Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


Günümüzde, endüstri ve teknolojik gelişmelerin ivmesiyle birlikte hemen hemen her şey ölçülüp kaydedilebilir hale gelmiştir. Bu büyük veri miktarının toplanması, analizi ve belirsizlik içeren süreçlerin açıklığa kavuşturulması, uzun bir süre boyunca Matematik ve İstatistik Bilimi'nin öncelikli görevleri olmuştur. Toplanan verilerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi, analiz sonuçlarına dayalı olarak önlemlerin alınması ve gelecekle ilgili tahminlerde bulunma amacıyla, veri odaklı bilgi edinme önemli bir rol oynamaktadır ve bu bağlamda Veri Bilimi teknikleri geliştirilmiştir.

Matematik, İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği ve benzeri disiplinlerin bir araya geldiği Veri Bilimi, bugün her zamankinden daha fazla öneme sahiptir ve giderek daha fazla popülerlik kazanmaktadır.
Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, dünya genelindeki önde gelen üniversiteler Master programlarına Veri Bilimi bölümleri eklemişlerdir. Veri Bilimi, hesaplamalı yapay zeka süreçleri, makine öğrenimi, istatistik ve veri tabanı sistemlerinin kesişimindeki yöntemleri içerir. Bu yüksek lisans programlarından mezun olanlar, finansal hizmetlerden biyoloji ve tıp alanlarına, risk ve istihbarattan bilim ve mühendisliğe kadar geniş bir yelpazede ve veri madenciliği alanlarında iş bulma fırsatına sahiptirler.

İstanbul Gedik Üniversitesi Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı, diğer benzer programlardan farklı olarak sadece Veri Bilimi Teknikleri'ne odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda Veri Analizi teorisine de büyük önem vermektedir. Bilindiği gibi, teori ile pratiğin dengeli bir şekilde bir araya gelmesi sonucunda en etkili sonuçlar elde edilir. Bu program, Matematiksel-İstatistik bilgileri sadece kuramsal olarak sunmakla kalmayıp aynı zamanda bu bilgilerin pratikte nasıl kullanılacağına odaklanarak öğrencilere gerçek dünya sorunlarını çözebilecek yetenekler kazandırmayı hedeflemektedir.


Programın Yapısı


İstatistik ve Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplamda 30 kredi ,10 ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi, kredsizdir. Başarı durumu (başarılı veya başarısız) olarak değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programının tamamlama süresi minimum iki yarıyıl, maksimum ise üç yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı göz önünde bulundurulmaz ve öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler, programın azami süresine dahil edilir.

İstatistik ve Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, yedi farklı uzmanlık alanını içermektedir:

 • Uygulamalı İstatistik
 • Ekonometri ve Finans
 • Spor ve Sağlık
 • Çevre Bilimi
 • Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi
 • Büyük Veri Analizi ve Sinir Ağları
 • Siber Güvenlik şeklinde sıralanır.

Başvuru Koşulları

 

Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

 • Dört yıllık bir lisans derecesine sahip olunması.

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
 • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, lisans not ortalaması dikkate alınarak yapılır. Lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar