İstatistik ve Veri Bilimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


Günümüzde endüstri ve teknik ilerlemeler, bilgisayar kapasitelerinin güçlenmesiyle paralel olarak neredeyse her şeyin ölçüldüğü ve kaydedildiği bir çağa girmiş bulunmaktayız. Toplanan büyük miktardaki verilerin analizi ve belirsizlik içeren mekanizmaların ele alınması genellikle Matematiksel ve İstatistiksel Bilimlerin sorumluluğundadır. Toplanan verilerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi, analiz sonuçlarına dayalı kararların alınması ve gelecekteki olayların tahmin edilmesi amacıyla veriye dayalı bilgi edinme önem kazanmış ve Veri Bilimi teknikleri geliştirilmiştir. Matematik, İstatistik, ve Bilgisayar Bilimleri gibi disiplinlerin kesişim noktasında yer alan Veri Bilimi, günümüzde oldukça önemli ve popüler bir alandır.

Bu gelişmelerin sonucunda dünyanın önde gelen üniversiteleri, Veri Bilimi bölümleri ve yüksek lisans programları oluşturmuştur. Veri Bilimi, hesaplamalı yapay zeka süreçleri, makine öğrenimi, istatistik ve veri tabanı sistemlerinin kesişimindeki yöntemleri içerir. Bu nedenle, Veri Bilimi yüksek lisans programlarının mezunları, işletme, hükümet, finansal hizmetler, biyoloji, tıp, risk ve istihbarat, bilim ve mühendislik gibi farklı alanlarda ve veri madenciliği dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde iş bulabilmektedirler.

İstanbul Gedik Üniversitesi Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı, diğer programlardan farklı olarak sadece Veri Bilimi tekniklerine odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda Veri Analizi teorisine de önem verir. Bilinmelidir ki, teori ve pratik arasında denge sağlamak önemlidir. Matematiksel ve istatistiksel bilgiler sadece teorik olarak sunulduğunda, mezunlar pratikte sorunları çözmek için yeterli donanıma sahip olamayabilirler. Bu program, öğrencilere hem teorik hem de pratik beceriler kazandırarak, onları güçlü ve etkili Veri Bilimi profesyonelleri olarak yetiştirmeyi amaçlar.


Programın Yapısı


İstatistik ve Veri Bilimi Tezli (İngilizce) Yüksek Lisans Programı, toplam 30 kredilik 10 ders ve bir dönem projesinden oluşmaktadır. Dönem projesi kredisizdir ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki, en çok üç yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz ve öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.
İstatistik ve Veri Bilimi Tezli (İngilizce) Yüksek Lisans Programı, yedi farklı uzmanlık alanına odaklanmıştır:

 • Uygulamalı İstatistik
 • Ekonometri ve Finans
 • Spor ve Sağlık
 • Çevre Bilimi
 • Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi
 • Büyük Veri Analizi ve Sinir Ağları
 • Siber Güvenlik

Başvuru Koşulları

 

Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

 • 4 yıllık lisans diploması veren Lisans mezunları programa başvurabilir.
 • ALES EA ve ALES Sayısal puan türünden en az 55 veya muadili bir sınavdan alınan eşdeğer bir puan.
 • Yabancı Dil Belgesi (Başvuru için YDS’den veya muadili bir sınavdan en az 55 puan almış olmak).

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
 • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Yabancı Dil Belgesi (Başvuru için YDS’den en az 55 ya da muadili bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak).
 • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar