İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı, öğrencileri, iş sağlığı ve güvenliği konularında temel kavramlar ve uygulamalar bakımından uluslararası alandaki örnekleri de kapsayan bilgi ve beceri ile donatılmış şekilde mezun etmeyi amaçlar. Doktora programımızda çalışanların sağlığı ve güvenliğini korumayı esas alan, bilimsel bakış açısı ile yorum yapabilme, yeni sentezlere ulaşabilme, bağımsız olarak akademik çalışma yapabilme, lisans ve lisans üstü düzeylerde eğitim verebilme, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda sorumluluk alabilme gibi bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılır. Öğrencilerimiz yaptıkları akademik çalışma ve yayınlarla akademik kariyerlerine hazırlanmakta olup programımızda öğrenci merkezli, sektör odaklı ve disiplinler arası bir eğitim modeli benimsenmektedir.

Herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olanlar, ayrıca 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Ph.D. ünvanı almaya hak kazanmaktadır.

İş güvenliği uzmanı olabilecek lisans/ön lisans mezuniyeti olan öğrencilerimiz doğrudan A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi almaya hak kazanmaktadır. A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak bütün tehlike sınıflarında yer alan işletmelerde kamu ve özel sektörde çalışabilmektedir.


Programın Yapısı

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı toplam 21 kredilik 7 ders ve bir seminer dersi ile doktora yeterlik, tez önerisi, tez izleme ve tez savunma aşamalarını içeren tez çalışmasından oluşur. Doktora programının süresi en az sekiz, en çok on iki yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz.

Başvuru Koşulları


Doktora Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

 • Herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olanlar, ayrıca 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
 • ALES Herhangi puan türünden en az 55 veya muadili bir sınavdan alınan eşdeğer bir puan.
 • Yabancı Dil Belgesi (Başvuru için YDS’den en az 55 ya da muadili bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak).

Doktora Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı, noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı
  • Yüksek Lisans noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi
  • Yüksek Lisans Transkriptinin aslı, noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı
  • Yabancı Dil Belgesi (YÖK Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda yer alan sınavlara ait)
  • ALES Sınav Sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.
  • 1 adet vesikalık resim

  Doktora Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

  Doktora programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans ve yüksek lisans not ortalamaları ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

  Ders Planı

  İletişim

  Yorumlar

  *** HA***
  FİYATLANDIRMA NEDİR

  Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri

  Merhabalar, ücret tablomuza ulaşmak için tıklayınız: https://yl.gedik.edu.tr/bahar-donem-ucretleri