İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı

İstanbul Gedik Üniversitesi'nin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programında, öğrencilere tezli veya tezsiz olacak şekilde iki ayrı yüksek lisans programı sunulmaktadır. Bu programlar, tüm duyuları harekete geçiren, benzersiz deneyimlere kapı aralayan mekânlar yaratma amacıyla işlevselliği, yapısal özellikleri ve estetiği kuramsal ve akademik bir perspektiften ele almayı amaçlamaktadır. İç mimarlık dalında, diğer sanat ve mimarlık disiplinlerine nazaran daha sınırlı sayıda bilimsel çalışma gerçekleştirilmiştir. Programın öncelikli hedefi, bu alanda yürütülen lisansüstü araştırmaları genişletmek ve öğrencilere iç mimarlık konusundaki bilgi ve yeteneklerini daha ileri bir seviyeye taşıma fırsatı sunmaktır.

Modern dünyada, insanların büyük bir kısmı hayatlarını iç mekanlarda geçirmekte ve bu nedenle ergonomik, çevresel ve psikolojik unsurları dikkate alarak tasarlanmış, çok işlevli ve verimli iç mekanlara olan talep artmıştır. İç mekanlar, çalışanların, müşterilerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap veren, onlarla derin bağlar kurmayı sağlayan yapılar olarak tasarlanmalıdır. İç mekan tasarımı eğitimi, bu ihtiyaçları karşılama ve mekanın konseptüel yönlerini derinlemesine anlama noktasında kuramsal lisansüstü çalışmalarla birleşir. Bu bağlamda, hem tezli hem de tezsiz programlar, mekan tasarımı ve kuramsal mekan incelemeleri üzerine odaklanarak, disiplinlerarası perspektifleri benimseyen ve özgün fikirleri lisansüstü seviyede inceleyen profesyonellerin yetiştirilmesini amaçlar.

Yüksek lisans programımız için başvuruda bulunabilecek bölümler İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Sinema Televizyon, Sahne ve Dekor Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık ve Şehir & Bölge Planlama'dır. Mezunlarımız, eğitim ve araştırma merkezlerinde öğretim üyesi veya araştırmacı olarak kariyerlerine yön verebilirler. Bunun yanı sıra, kamu ve özel sektördeki çeşitli kuruluşlarda, tasarım odaklı departmanlarda uygulamalı veya yönetici pozisyonlarda görev alabilirler.


Programın Yapısı


İç Mimarlık alanında sunulan tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden oluşup 10 ders ve bir dönem projesiyle şekillenir. Bu dönem projesi için ayrı bir kredi verilmemekte ve "başarılı" ya da "başarısız" şeklinde değerlendirilmektedir. Bu yüksek lisans programını tamamlama süreci minimum iki yarıyılken, maksimum üç yarıyıla kadar uzayabilir. Süre belirlenirken, bilimsel hazırlık aşaması hesaba katılmamaktadır. Öğrencinin eğitime ara verdiği ya da kayıt yenilemediği dönemler, azami eğitim süresine eklenmektedir.

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

  • 4 yıllık lisans diploması veren İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Sinema Televizyon, Sahne ve Dekor Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olmak.

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Niyet Mektubu
  • Portfolyo
  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, lisans not ortalaması dikkate alınarak yapılır. Lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar