İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


İstanbul Gedik Üniversitesi'nin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programında, öğrencilere tezli ve tezsiz olmak üzere iki ayrı yüksek lisans programı sunulmaktadır. Bu programlar, tüm duyuları harekete geçiren, farklı deneyimlerin yaşanabileceği benzersiz mekânlar oluşturma vizyonu üzerine kurulmuştur. İşlevsel, yapısal ve estetik yönleriyle bu mekânlara dair kuramsal ve uygulamalı yaklaşımların geliştirilmesi hedeflenir. Diğer mimarlık ve güzel sanatlar alanlarına nazaran daha az sayıda bilimsel çalışma barındıran bu alanda, lisansüstü eğitimle daha zengin bir araştırma ortamı oluşturmak ve öğrencilere iç mimarlıkta daha ileri düzeyde bilgi ve yetenek kazandırmak programın temel amacıdır.

Modern yaşamda, bireylerin büyük bir bölümü zamanlarını iç mekanlarda geçirmektedir. Bu nedenle, ergonomik, evrensel tasarım ilkelerine uygun, hem psikolojik hem de çevresel faktörleri dikkate alarak tasarlanmış verimli ve çok işlevli iç mekanlara olan ihtiyaç giderek artmaktadır. İç mekan tasarımı eğitiminde, bu talepleri karşılayabilecek bilgi ve becerilerin aktarılması esastır. Mekânın kavramsal yönleri, lisansüstü çalışmalar aracılığıyla kuramsal bir perspektifte incelenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları, bu alanda disiplinlerarası bir yaklaşımla uzmanlaşmayı ve mekân tasarımı ile kuramı üzerine özgün düşünceleri lisansüstü seviyede ele alan profesyonellerin yetişmesini hedefler.


Programın Yapısı


Yüksek lisans programımıza; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Sinema Televizyon, Sahne ve Dekor Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olanlar başvuru yapabilir. Mezunlarımız, hem akademik alanda üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde öğretim üyeliği yapma potansiyeline sahip olup, hem de kamu ya da özel sektörde tasarım ve planlama alanlarında üst düzey pozisyonlarda görev alabilmektedirler.

Başvuru Koşulları


Yüksek lisans programımıza başvuran adaylarda aradığımız koşullar:

  • 4 yıllık lisans diploması veren İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Sinema Televizyon, Sahne ve Dekor Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olmak.
  • ALES sınavından Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puan almış olmak.

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Niyet Mektubu
  • Portfolyo
  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar