Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, sektörel talepler ve çağdaş Elektrik-Elektronik Mühendisliği gereklilikleri gözetilerek tasarlanmıştır ve birçok konuda hem teorik hem de pratik eğitimleri içermektedir. Bu programın esas amacı, öğrencilere bilimsel yöntemlerle bilgi edinme, bu bilgiyi derinlemesine analiz etme ve elde edilen bilgiyi etkili bir şekilde yorumlama becerilerini kazandırmaktır. Öğrenci merkezli bu eğitimde, alınacak dersler öğrencinin ilgilendiği ve derinleşmek istediği konular üzerinden, danışmanın rehberliğinde belirlenir.

Elektrik- Elektronik Mühendisliği, piyasada güncel alanları takip edebilen, teknoloji çağının da ilerlemesiyle gelişmelere sahip her alanda çalışma ve iş istihdamı sağlayabilen bir alandır. Mezunlarımız “Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi” unvanıyla kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilmektedirler.


Programın Yapısı


Elektrik-Elektronik Mühendisliği uzmanlık programı, 21 kredi değerinde toplam 7 ders, bir seminer ve tez projesinden meydana gelir. Seminer ve tez projeleri kredi değeri taşımaz; sadece başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Uzmanlık eğitimi süreci en kısa dört yarıyılda tamamlanabilirken, en fazla altı yarıyıla kadar uzayabilir. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Başvuru Koşulları


Yüksek lisans programımıza başvuran adaylarda aradığımız koşullar:

  • 4 yıllık lisans diploması veren Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ,Enerji Sistemleri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği mezunları programa başvurabilir.
  • ALES Sayısal puan türünden en az 55 puan.

Yüksek lisans programımıza başvuru ve kayıt için gerekli belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar