e-MBA (Online) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı

e-MBA Tezsiz Yüksek Lisans Programımız, iş hayatında aktif olan profesyonellere özgün bir eğitim fırsatı sunmaktadır. Program, modern iş dünyasının sürekli değişen dinamiklerini dikkate alarak, liderlik ve yönetim becerilerini en üst seviyeye taşımayı amaçlamaktadır.

Günümüzde, küreselleşen dünyamız ve teknolojinin getirdiği hızla değişen iş ortamı, yöneticilerden farklı yetkinlikler ve adaptasyon yeteneği talep etmektedir. İşletmeler, değişen sosyo-ekonomik ve politik koşulların yanı sıra, teknolojik yenilikleri de yakından takip etmek zorundadır. Programımızın amacı, öğrencilere bu değişikliklere hızla ayak uydurabilecekleri bir vizyon kazandırmaktır.

e-MBA programımız, hem özel sektörde hem de kamu sektöründe liderlik yapmayı hedefleyen bireyler için idealdir. İşletme fonksiyonlarını etkin bir şekilde yürütme yeteneğini kazandırmakla kalmayıp, öğrencilere inovasyon ve sürdürülebilirlik konularında da derinlemesine bilgi sağlar.

Herhangi bir lisans programından mezun olan kişiler bu programa başvurabilir. Programımızın mezunları, yalnızca teknik bilgiye değil, aynı zamanda yenilikçi düşünceye ve stratejik vizyona da sahiptir. Pazarlama, finans ve muhasebe gibi çeşitli işletme fonksiyonlarında yönetici olarak görev alabilirler.


Programın Yapısı

Program, 10 ders ve bir dönem projesi ile toplamda 30 kredi değerindedir. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Programın süresi en az iki en çok üç yarıyıl süresidir. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

  • Dört yıllık bir lisans programından mezun olmak.

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, lisans not ortalaması dikkate alınarak yapılır. Lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir.

Akademik Kadro

Ders Planı

İletişim

Yorumlar

fa*** ay***
İşletme online tezsiz yüksek lisans programı ücretiniz nedir?