Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Tezli Yüksek Lisansa Nasıl Başvurulur?

Yayınlanma Tarihi : Eki, 02 2023

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Tezli Yüksek Lisansa Nasıl Başvurulur?

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri (Tezli) yüksek lisans programına katılmak için izlenmesi gereken adımlar bu içerikte açıklanmaktadır.

Programa başvuran adaylarda aranan koşul ve kriterler:

  • Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanından 4 yıllık lisans mezunu olanlar ve “Bilimsel Hazırlık derslerini almayı kabul etmek” koşulu ile Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanı dışından gelen diğer 4 yıllık lisans mezunları başvurabilirler.
  • ALES sınavından herhangi bir puan türünden en az 55 veya muadili bir sınavdan alınan eşdeğer bir puan.

Programa başvuru ve kayıt için gerekli belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Kabul Kriterleri

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.


Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri (Tezli) yüksek lisans programları, spor bilimleri alanında daha fazla uzmanlaşmak, spor yönetimi kariyerine adım atmak veya akademik kariyer yapmak isteyen bireyler için uygundur. Gerekli belgeleri tam ve zamanında hazırlayarak başvurunuzu eksiksiz bir şekilde tamamlamaya özen gösterin.