Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı

Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı, günümüzün dinamik iş dünyasında liderlik etmek isteyen profesyoneller için kapsamlı ve yenilikçi bir eğitim sunar. Program, katılımcılara, özel ve kamu sektörlerinde etkin ve verimli yöneticiler olarak başarılı kariyerler yaratmaları için gereken temel bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Programın özü, yönetim ve organizasyon alanındaki teorik bilgiyi pratiğe dökme üzerine kuruludur. Katılımcılar, planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol gibi işletme yönetiminin temel işlevlerini kapsamlı bir şekilde öğrenecek ve bu yetkinliklerini iş dünyasının gerçeklerine uygulama fırsatı bulacaklardır.

Bu program, bireylere analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirme olanağı sağlar. Katılımcılar, rekabetçi iş ortamında bütünsel bir bakış açısı kazanacak, sektörel gelişmelere hızlı ve etkili bir şekilde adapte olabilecek stratejiler geliştirebileceklerdir. Ayrıca, kriz anlarında sağlam ve hızlı kararlar alabilecek, bu kararları etkili bir şekilde uygulayabilecek yeteneklere sahip olacaklardır.

İşletmelerde çalışan davranışlarını anlama ve yönetme konusunda da derinlemesine bilgi ve beceri kazandıracak olan bu program, katılımcıların işletme içinde pozitif ve verimli bir çalışma ortamı yaratmalarını destekleyecektir.

Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı ile mezunlar, yönetim ve liderlik konularında derinlemesine bilgi sahibi, stratejik düşünme becerisi geliştirmiş, etkili iletişim yetenekleri olan, ve sektörde fark yaratabilecek yetkin profesyoneller olarak iş dünyasına adımlarını atacaklardır. Bu program, katılımcılarını iş hayatında karşılaşacakları zorluklara karşı hazırlar ve başarılı bir kariyer yolculuğunda kendilerini geliştirmeleri için gereken bilgi ve araçlarla donatarak sektörde ilerlemelerine yardımcı olur.


Tüm lisans programlarından mezun, diploma sahibi herkes programa başvurabilmektedir.

 
Programın Yapısı

İşletme Yönetimi İngilizce/Tezsiz Yüksek Lisans Programımız, toplamda 30 kredilik 10 ders ve bir dönem projesinden oluşmaktadır. Program, en az iki, en fazla üç yarıyıl süreyle tamamlanabilir. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz ve öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

 • İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde öngörüldüğü üzere bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olmak.

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

  Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

  Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, lisans not ortalaması dikkate alınarak yapılır. Lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir.

  Ders Planı

  İletişim

  Yorumlar

  Ş*** Ko***
  Merhaba eğitimler online mı olacak?Bu konuda nasıl bilgi alabilirin

  Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri

  Merhaba, konuyla ilgili olarak çağrı merkezimize ulaşabilirsiniz. 0850 303 27 80