Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans Programımız, çeşitli disiplinlerden gelen öğrencilere uluslararası ticaret alanında kariyerlerini ilerletme fırsatı sunar. Program, teorik bilgileri pratiğe dökme odaklı bir yöntemle öğrencilere aktarılır, bu sayede bu alanda uzmanlık kazanmak isteyen bireylere değerli bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlar.

Program, ulusal ve uluslararası işletmelerin dış ticaret birimleri, lojistik ve ulaştırma firmaları, finans kuruluşlarının uluslararası ticaret departmanları, dış ticaret danışmanlığı yapan şirketler ve ilgili devlet dairelerinde kariyer yapmayı planlayan ya da uluslararası arenada girişimcilik yapmayı hedefleyen bireyleri hedef alarak hazırlanmıştır.
Mezunlarımız, iş dünyasında dış ticaret, finans ve lojistik sektörlerinde çeşitli pozisyonlarda istihdam fırsatı bulurken, özellikle ithalat ve ihracatla ilgilenen firmalarda önemli roller üstlenmektedirler.


Programın Yapısı


Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplamda 10 dersi ve bir dönem projesini kapsayan 30 kredilik bir yapıya sahiptir. Dönem projesi için ayrı bir kredi tahsis edilmemekte ve bu proje "başarılı" ya da "başarısız" şeklinde değerlendirilir. Programın tamamlanma süresi minimum iki yarıyıl olup, maksimuma üç yarıyıl kadar sürebilir. Program süresi belirlenirken, bilimsel hazırlık dönemi göz önünde bulundurulmamaktadır. Öğrencinin eğitime ara verdiği veya kayıt yenilemediği dönemler, toplam süre içerisine eklenir.

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

  • Dört yıllık bir lisans derecesine sahip olunması.

  Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

   • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
   • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
   • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
   • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
   • 1 adet vesikalık resim

   Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

   Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, lisans not ortalaması dikkate alınarak yapılır. Lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir.

   Ders Planı

   İletişim

   Yorumlar