Uluslararası Ticaret Doktora Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı

Uluslararası Ticaret Doktora Programının temel amacı ticaret sektörünün üst düzey yönetici ihtiyacına cevap verecek adaylar yetiştirmek ve ticaret sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanları eğitecek araştırmacı akademik kadroları yetiştirilmektir. Bu doğrultuda programda Uluslararası Ticaret, Uluslararası Finans, Uluslararası Pazarlama ve İstatistik gibi alanlardan dersler yer almaktadır.

Doktora Programımız, bir yandan Uluslararası Ticaret ve Finansman alanındaki kavramsal birikimi öğrenip buna katkı sağlamak isteyen akademisyen adayları, diğer yandan da alandaki güncel yaklaşımları içselleştirip kariyerlerini geliştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır.

Program mezunları alanında “Dr.” ünvanı alarak ister akademik alanda öğretim üyesi olma ister profesyonel kariyerlerinde ilerleme bağlamında önemli gelişim kaydetmiş olacaklardır.


Programın Yapısı

Uluslararası Ticaret Doktora Programı toplam 21 kredilik 7 ders ve bir seminer dersi ile doktora yeterlik, tez önerisi, tez izleme ve tez savunma aşamalarını içeren tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışmasını içeren aşamalar kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Doktora programının süresi en az sekiz, en çok on iki yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz.

Başvuru Koşulları


Doktora Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

 • Her alandan tezli yüksek lisans mezunları kabul edilecektir. Lisans ve/veya yüksek lisansını iktisadi ve idari bilimler alanları dışındaki bölüm/programlarda tamamlayanlar bilimsel hazırlık programına tabii olacaklardır. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır.
 • ALES (Eşit Ağırlıklı) puan türünden en az 55 veya muadili bir sınavdan alınan eşdeğer bir puan.
 • Yabancı Dil Belgesi (Başvuru için YDS’den en az 55 ya da muadili bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak).

Doktora Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı, noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı
  • Yüksek Lisans noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi
  • Yüksek Lisans Transkriptinin aslı, noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı
  • Yabancı Dil Belgesi (YÖK Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda yer alan sınavlara ait)
  • ALES Sınav Sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.
  • 1 adet vesikalık resim

  Doktora Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

  Doktora programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans ve yüksek lisans not ortalamaları ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

  Ders Planı

  İletişim

  Yorumlar