Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı

Pazarlama, 1950'lerden itibaren müşteri ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda hareket etmeyi vurgulayarak, iş dünyasındaki yerini sağlamlaştırmıştır. Bu anlayış, bir işletmenin başarısının anahtarının, hedef kitlesi için sunduğu değerle doğru orantılı olduğunu kabul eder. Bu değerin ise sadece oluşturulması değil, aynı zamanda efektif bir şekilde sunulması ve iletilmesi gerekir.

Pazarlama Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programımız, bu alandaki evrimin ve gereksinimlerin farkında olarak hazırlanmıştır. Programın özü, pazarlamanın derinliklerini kavratmak ve öğrencilere sektörde etkin bir biçimde faaliyet gösterme yeteneği kazandırmaktır. Tezli programda, bilimsel araştırma yetkinliklerini derinleştirmek amacıyla ek dersler sunmaktayız.

Başta İşletme olmak üzere farklı disiplinlerden gelen adaylara kapılarımızı ardına kadar açıyoruz. Siz de bu yolculuğa katılarak, özel sektörde marka yönetimi, hizmet pazarlaması, reklamcılık gibi sayısız alanda kariyer fırsatı yakalayabilir veya kendi işinizi kurabilirsiniz. Kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarında da katkıda bulunma şansınız bulunmaktadır.


Programın Yapısı

Tezsiz yüksek lisans programımız, öğrencilere 10 ders ve bir dönem projesi sunmaktadır. Bu programın süresi minimum iki, maksimum üç yarıyıl olarak belirlenmiştir. Bilimsel hazırlık süreçleri bu hesaplamada yer almamaktadır. Öğrencinin programa kayıt yaptırmadığı dönemler, toplam süre içerisine dahil edilmektedir.

Başvuru Koşulları

 

Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

 • İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde öngörüldüğü üzere bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olmak.

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

  Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

  • Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, lisans not ortalaması dikkate alınarak yapılır. Lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir.

  Ders Planı

  İletişim

  Yorumlar