Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


Pazarlama kavramı, işletmelerin müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemelerini ve müşteri değeri yaratmalarını vurgulayan bir iş felsefesi olarak 1950'lerin ortalarında gelişti. Bu yaklaşım, işletmelerin faaliyet gösterdiği pazarı derinlemesine anlamalarını, doğru hedef müşterileri seçmelerini ve bu müşterilere doğru ürünleri sunmalarını hedefler. Pazarlama felsefesi, işletmelerin başarısının, hedef pazarları için üstün müşteri değeri yaratmaları, bu değeri etkili bir şekilde iletişim ve sunumla rakiplerinden daha iyi bir şekilde iletmeleri gerektiğini kabul eder. Bu sayede işletmeler uzun vadeli ve başarılı müşteri ilişkileri kurabilirler. 

Pazarlama Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğrencilere pazarlama kavramını tüm yönleriyle anlama ve kurumların pazarlama faaliyetlerine etkili bir şekilde katılma yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar. Ayrıca, tezli program öğrencilerine bağımsız ve özgün bilimsel araştırma yapma becerileri kazandırmak amacıyla ek dersler sunar. 

Program, işletme veya farklı lisans programlarından mezun olan veya profesyonel olarak pazarlama alanında kendini geliştirmek isteyen bireylere yöneliktir. Mezunlar, özel sektörde marka yönetimi, hizmet pazarlaması, perakendecilik, reklam, satış, halkla ilişkiler, uluslararası pazarlama gibi birçok alanda veya pazar araştırma firmalarında çalışma fırsatlarına sahip olabilirler. Ayrıca, kamu sektörü kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarında iletişim alanında görev alabilirler. Ayrıca, kendi iş girişimlerini başlatma olasılıkları da vardır 


Programın Yapısı


Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisizdir ve başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir. 

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

  • İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde öngörüldüğü üzere bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olmak.
  • Başvurduğu EA puan türünde ALES sınavından en az 55 (ya da GRE, GMAT sınavlarından eşdeğer bir) puan almış olmalıdır.

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır.

ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar