Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, Hukuk Fakültesi bünyesindeki deneyimli ve uzman akademisyenler tarafından yürütülecektir. Program sadece ders anlatımıyla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda seminerler ve bilimsel araştırma tekniklerini içeren interaktif yöntemlere de odaklanacaktır. Dersler, özellikle hukuk pratiğinde tartışmalı konulara odaklanacak ve öğrencilere sunum yapma fırsatı sunarak katılımcı bir öğrenme deneyimi sağlayacaktır.

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı'na kaydolan öğrenciler, ilgi alanlarına göre Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Kara Ticareti Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, İş Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Sigorta Hukuku, Usul Hukuku gibi çeşitli hukuk dallarında lisansüstü düzeyde araştırma ve yayın yapma yetenekleri kazanacaklardır. 

Bu program, Hukuk Fakültesi mezunlarının hukuk alanında uzmanlaşmalarına ve hukuk düzenlemelerini ve yasal düzenlemeleri takip etmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, mesleklerini etkili bir şekilde icra etmeleri ve kişisel gelişimleri için bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca, akademik bir kariyer hedefleyen hukukçular için doktora eğitimine yönelik ilk adımı temsil etmektedir. Bu program, avukatlar, hâkimler, cumhuriyet savcıları, hukuk müşavirleri gibi hukuk alanında görev yapan profesyoneller için meslek hayatları boyunca sürekli gelişim ve ilerleme fırsatları sunmaktadır. 


Programın Yapısı


Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, toplamda 21 krediden oluşmaktadır ve bu krediler şu şekildedir: 7 ders, 1 seminer dersi, 1 bilimsel araştırma yöntemleri ve etik dersi, ve tez çalışması. Seminer dersi ve tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programının tamamlanma süresi en az dört yarıyıl ve en fazla altı yarıyıl olarak belirlenmiştir. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir. 

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

  • Dört yıllık hukuk lisans derecesine sahip olunması.
  • ALES-EA (Eşit Ağırlıklı) puan türünden en az 55 puan almak.

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar

El*** Ç***
Merhaba kayıt tarihleri ne zaman? Ücretli mi tezli programlar? Ve eğitim şekli nasıl? Teşekkür ederim.

Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri

Merhaba 11-22 Aralık başvuru tarihi, 2-5 Aralık ise kayıt tarihidir. Hak kazanan adaylar 2 Ocak'ta açıklanacaktır. Detaylı ücret tablosu için: https://yl.gedik.edu.tr/bahar-donem-ucretleri