Mühendislik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programı, projelerden enerji kaynaklarına, işgücünden finansal kaynaklara kadar geniş bir yelpazedeki kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ve yönetilmesi üzerine kurgulanmış bir eğitim sunar. Bu çok yönlü program, öğrencilere hem teknik hem de stratejik beceriler kazandırmayı amaçlar.

Program içerisinde, Stratejik Yönetim, Büyük Veri Analitiği, Kriz Yönetimi, İnşaat Projelerinin Yönetimi ve Proje Yönetimi gibi konularda dersler yer almaktadır. Bu dersler, öğrencilerin kendi ilgi ve uzmanlık alanlarına göre yönlendirilmesini ve bu doğrultuda kariyer yapma olanağını artırmaktadır. 


Bu program, mühendislik eğitimi almış bireyleri, çağdaş teknolojileri kullanarak stratejik ve operasyonel düzeyde etkin kararlar alabilen, globalleşen dünyanın getirdiği rekabet koşullarında ayakta kalabilen, teknik yetkinliği yüksek yöneticiler olarak yetiştirmeyi amaçlar. Multidisipliner bir yapıya sahip olan bu eğitim programı, mezunlarına sektörel sınırlamalar olmaksızın geniş bir istihdam yelpazesi sunar. Bu sayede mezunlar, hem kamu hem de özel sektörde, teknik mühendislikten yönetimsel pozisyonlara kadar geniş bir alanda kariyer yapma fırsatı bulurlar. 


Programın Yapısı


Mühendislik Yönetimi yüksek lisans programı, toplamda 21 kredi değerindeki 7 adet ders, bir seminer ve tez çalışması içermektedir. Seminer ve tez çalışması için ekstra kredi verilmemekte olup, bu çalışmalar yalnızca başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilir. Programın tamamlanma süresi minimum dört yarıyıl olup, maksimum altı yarıyıla kadar uzayabilir. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir. 

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

  • 4 yıllık lisans diploması veren Mühendislik Fakültelerinin tüm uzmanlık alanlarından mezunlar programa başvurabilir.
  • ALES Sayısal puan türünden en az 55 puan.

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar