Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı, projelerin, inşaatın, malzemelerin, işgücünün, ekipmanın, finansın, enerjinin ve bilginin etkili bir biçimde kullanılması ve idare edilmesi üzerinde duran bir eğitim sunmaktadır. Çeşitli disiplinleri bir araya getiren bu eğitimde, öğrencilere lisans seviyesindeki uzmanlıklarına paralel olarak yönetim becerileri kazandırmak adına Stratejik Yönetim, Büyük Veri Analizi, Risk ve Kriz İdaresi, İnşaat Proje Yönetimi ve Proje Planlama gibi dersler aracılığıyla geniş bir perspektif sunulmaktadır. Bu program, öğrencilere kariyerlerinde farklılık yaratma ve liderlik yapma olanağı sağlamayı hedefler.

Bu eğitimde, mühendislik diploması olan bireylerin, çağdaş ve geleceğin teknolojilerini kullanarak stratejik ve operasyonel karar alma becerileri geliştirilir. Amacımız, küresel bir arenada rekabet edebilme kapasitesine sahip, teknik uzmanlık ve pratik becerilerle desteklenmiş liderleri yetiştirmektir. Disiplinler ötesi bir yaklaşımı benimseyen bu program, belirli bir sektör veya faaliyet sınırlaması olmadan geniş bir perspektif sunar. Bu nedenle, mezunları hem kamu hem de özel sektörde çeşitli rollerde bulunabilirler ve mühendislik bilgilerini yönetim becerileriyle birleştirerek her alanda etkili olabilirler.


Programın Yapısı


Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Yüksek Lisans programı, toplamda 21 kredilik ve 7 ders içerir. Ek olarak bir seminer ve tez çalışması da programın bir parçasıdır. Bu seminer ve tez çalışmaları kredi tahsis edilmeden sadece başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilir. Yüksek lisans programı süreci minimum dört yarıyılken, maksimum altı yarıyıla kadar uzayabilir. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Başvuru Koşulları

 

Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

 • 4 yıllık lisans diploması veren Mühendislik Fakültelerinin tüm uzmanlık alanlarından mezunlar programa başvurabilir.
 • ALES Sayısal puan türünden en az 55 veya muadili bir sınavdan alınan eşdeğer bir puan.
 • Yabancı Dil Belgesi (Başvuru için YDS’den veya muadili bir sınavdan en az 55 puan almış olmak)

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

  Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

  Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

  Ders Planı

  İletişim

  Yorumlar