Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, mekanik veya ısıl sistemlerin tasarımını sistematik bir şekilde yapabilen, mühendislik problemlerini matematiksel araçlar kullanarak çözebilen, disiplinler arası araştırma yapabilen ve özgün teknolojik çözümler üretebilen, çağdaş teknoloji ve bilimsel araştırma yöntemlerine hakim, etik değerlere sahip profesyonel mühendisler yetiştirmektir. 

Programın ders içeriği, temel makine mühendisliği derslerinin yanı sıra yeni malzeme teknolojileri, biyomekanik, savunma teknolojileri ve ileri imalat alanlarını kapsayan seçmeli dersleri içermektedir. Ayrıca, bu alanlarda deneysel çalışmaları içeren yeni araştırma konularında araştırma grupları oluşturularak, ülkede öncelikli olan alanlarda çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. 


Programın Yapısı


Makine Mühendisliği tezli yüksek lisans programı toplam 21 kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıl olarak planlanmıştır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir. 

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

  • Makine Mühendisliği veya yakın dallardan birinde 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmak.
  • ALES Sayısal puan türünden en az 55 puan.

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar