Makine Mühendisliği Doktora Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı

Makine Mühendisliği Doktora Programının amacı, bir mekanik veya ısıl sistemin tasarımını belli bir sistematik içinde gerçekleştirebilecek, bu alanlarda bir mühendislik problemini modelleyip ilgili matematik araçlarla çözüme ulaşabilecek, disiplinler arası araştırma yapıp özgün teknolojik çözümler ortaya koyabilecek, teknolojik tasarımlara ilişkin kuramları uygulayarak yeni ürünler yaratabilecek; çağdaş teknolojik bilgilere, bilimsel araştırma yöntemleri ve etik bilgisine sahip profesyonel araştırmacı mühendisler yetiştirmek olarak özetlenebilir.

Makine Mühendisliği Doktora Programı ders planında temel makine mühendisliği derslerine ek olarak yeni malzeme teknolojileri, biyomekanik, savunma teknolojileri ve ileri imalat alanlarına hitap eden seçmeli dersler yer almaktadır. Bu alanlarda deneysel çalışmaları da içerecek yeni araştırma konularında araştırma grupları kurularak, ülkemiz için öncelikli alanlarda çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

Doktora programımız akademik kariyer hedefleyenlerin yanında ar-ge mühendisliği veya uzmanlık gerektiren alanlarda çalışmak isteyen mühendisler tarafından ilgi görmektedir.


Programın Yapısı

Makine Mühendisliği doktora programı toplam 21 kredilik 7 ders ve bir seminer dersi ile doktora yeterlik, tez önerisi, tez izleme ve tez savunma aşamalarını içeren tez çalışmasından oluşur.Doktora programının süresi en az sekiz, en çok on iki yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz.

Başvuru Koşulları


Doktora Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

 • Makine Mühendisliği veya yakın dallardan birinde 4 yıllık lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
 • ALES Sayısal puan türünden en az 55 veya muadili bir sınavdan alınan eşdeğer bir puan.
 • Yabancı Dil Belgesi (Başvuru için YDS’den en az 55 ya da muadili bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak).

Doktora Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı, noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı
  • Yüksek Lisans noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi
  • Yüksek Lisans Transkriptinin aslı, noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı
  • Yabancı Dil Belgesi (YÖK Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda yer alan sınavlara ait)
  • ALES Sınav Sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.
  • 1 adet vesikalık resim

  Doktora Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

  Doktora programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans ve yüksek lisans not ortalamaları ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır.Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

  Ders Planı

  İletişim

  Yorumlar