Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


Klinik psikoloji, bireylerin ve toplumun ruhsal sağlığını ve günlük yaşantıdaki işlevselliğini koruma ve destekleme konusunda uzmanlaşmış bir alandır. Fiziksel, duygusal ve sosyal zorluklarla başa çıkmada birey ve topluma yaşam boyunca yardımcı olmayı amaçlar. Klinik Psikoloji'nin kapsamlı çalışma alanı nedeniyle, psikolojinin genel konseptlerini anlamak esastır. Bu temel bilgilerin üzerine, ruhsal sağlığı sürdürme ve potansiyel sorunlarla başa çıkabilme yeteneğini destekleyen teorik bilgiler, teknikler ve uygulama becerilerini kazandıran nitelikli profesyonellere ihtiyaç vardır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programımız, hem ülkemizde hem de global ölçekte artan bu alandaki ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır. Programın amacı, klinik psikoloji ilkeleri ve etik değerlere sıkı sıkıya bağlı, bireysel ve kültürel çeşitliliğe duyarlı, toplumun ruhsal sağlığını destekleyen ve bilgilendiren profesyoneller yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz;
(1) etik değerlere bağlılık ve mesleki sorumluluk bilinci kazanır;
(2) yeni fikirlere ve kendi perspektiflerine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmayı öğrenir;
(3) yaşamın çeşitli aşamalarında ortaya çıkabilecek biyo-psiko-sosyal zorlukları tanıma becerisi geliştirir;
(4) psikolojik değerlendirme ve müdahale yöntemlerini uygulama yeteneği kazanır;
(5) çeşitli psikoterapi tekniklerini ve yaklaşımlarını öğrenir ve pratiğe döker;
(6) bilimsel araştırma yapma, veri analizi ve sonuçları yorumlama yeteneği geliştirir;
(7) disiplinlerarası çalışmalara açık bir şekilde ekip çalışmasına yatkın olur ve ulusal ve uluslararası literatürle güncel kalabilir.
Bu hedeflere ulaşarak, mezunlarımızı sektörde aranan profesyoneller haline getirmeyi hedefliyoruz.

Eğitim programımız, üniversite eğitimi sırasında kazanılan teorik psikoloji bilgisini pratiğe dökme amacıyla tasarlanmıştır. Programın içeriği, ruh sağlığına dair kritik klinik becerilerin kazandırılmasını öngören teorik ve pratik derslerle birlikte bilimsel araştırma yöntemlerini kapsayan zorunlu dersleri içermektedir. Ayrıca öğrencilere, ilgi alanlarına bağlı olarak geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunulmaktadır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programımızı tamamlayan mezunlarımız, hem Yüksek Lisans diplomasına hem de Uzman Klinik Psikolog unvanına sahip olmaktadırlar.


Programın Yapısı


Klinik Psikoloji yüksek lisans programı, toplamda 36 krediye sahip olup, 10 ders, seminer, staj ve süpervizyon faaliyetlerini kapsar. Hem seminer dersi hem de tez çalışması kredi almadan, sadece başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilir. Yüksek lisans eğitim süreci en kısa dört yarıyıl, en fazla altı yarıyıl olarak planlanmıştır. Süre içerisinde yer alan bilimsel hazırlık dönemi, genel süre hesaplamasına dahil değildir. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye eklenir.

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

  • Dört yıllık psikoloji lisans derecesine sahip olmak,
  • ALES sınavında EA (eşit ağırlıklı) puan türünden en az 55 puan almış olmak.

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar

De*** Bi***
Pdr mezunu başvuru yapamıyor mu?

Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri

Merhabalar, program için psikoloji lisans derecesine sahip olunması gerekmektedir.