İşletme Yönetimi (MBA) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


İşletme Yönetimi (MBA) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, iş dünyasında aktif olarak çalışan yöneticilere ve profesyonellere yönelik olarak tasarlanmıştır. Program, güncel gelişmelere ayak uyduran içerikleri ile bağımsız ve özgün bilimsel araştırma yeteneklerini geliştirmeyi hedefler. Mezunlar, hem teorik hem de uygulamalı bir temel kazanarak özel sektörde ve kamu kurumlarında yönetici pozisyonlarında çalışma fırsatına sahip olurlar.Küreselleşme ve teknolojik ilerlemelerle birlikte iş dünyasının dinamikleri sürekli değişmektedir. İşletmelerin bu değişen ortamlara uyum sağlaması ve başarılı olması için profesyonel işletme yönetimi becerileri gerekmektedir. Program, yönetim yeteneklerini güncel teorik bilgiler ve uygulamalı ders içerikleriyle güçlendirmeyi amaçlar. Bu sayede öğrenciler, özel sektör, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı sektörlerde yönetici ve girişimci olarak kariyerlerine devam edebilirler.Programa başvuruda bulunmak için herhangi bir lisans alanından mezun olmuş olmak yeterlidir. Program, yenilikçi düşünce yeteneği geliştiren, işletmelerin yönetim sistemlerini ve uygulamalarını anlayan ve mesleki gelişimlerini planlayan mezunlar yetiştirmektedir. Mezunlar, pazarlama, finans, muhasebe gibi işletme alanlarında yönetici pozisyonlarında çalışabilecekleri gibi akademik kariyerlerine de devam edebilirler.

Programın Yapısı

İşletme Yönetimi Türkçe/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 30 kredilik 10 ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki, en çok üç yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Başvuru Koşulları


Yüksek lisans programımıza başvuran adaylarda aradığımız koşullar:

  • 4 yıllık lisans diploması veren İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Sinema Televizyon, Sahne ve Dekor Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olmak.

Yüksek lisans programımıza başvuru ve kayıt için gerekli belgeler:

  • Niyet Mektubu
  • Portfolyo
  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Öğrenci Kabul Kriterleri:

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, lisans not ortalaması dikkate alınarak yapılır. Lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar