İşletme Yönetimi (MBA - İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı

İşletme Yönetimi (MBA) İngilizce/Tezli Yüksek Lisans Programımız, günümüz iş dünyasının karmaşıklığını ve sürekli evrimini ele alarak, öğrencilere kritik düşünme ve özgün bilimsel araştırma yetenekleri kazandırmayı hedefler. Programa alan farketmeksizin lisans diplomasına sahip bireyler başvurabilmektedir.

Küreselleşmenin ve hızla ilerleyen teknolojinin getirdiği zorlukları anlamak ve bu değişikliklere cevap verebilmek, iş dünyasındaki liderler için kritik bir öneme sahiptir. İşletme Yönetimi programımız, bu dinamikleri anlama ve onlara uyum sağlama becerisini geliştirmeyi amaçlar. Öğrencilerimiz, sektörlerindeki teknolojik ve sosyo-ekonomik değişikliklere hızla tepki vererek, yenilikçi ve etkili çözümler üretme yeteneğine sahip olacaklardır.

Bu programın sunduğu eğitim, öğrencilere sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda akademik dünyada da kariyer yapma imkanı tanır. Öğrenciler, inovatif yönetim sistemleri ve pratiğindeki en son trendler hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra, kendi araştırmalarını ve projelerini yönetme yeteneğine de sahip olacaklardır.

Programın Yapısı

Program, toplam 21 kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Başvuru Koşulları

 

Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

  • Dört yıllık bir lisans programından mezun olmak.
  • ALES-EA (Eşit Ağırlıklı) puan türünden en az 55 veya muadili bir sınavdan alınan eşdeğer bir puan.
  • Yabancı Dil Belgesi (Başvuru için YDS’den veya muadili bir sınavdan en az 55 puan almış olmak)

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Yabancı Dil Belgesi
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar