İşletme Doktora Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı

İşletme Doktora Programının genel hedefi, öğrencilerin yönetim ve organizasyon alanında en üst düzey teorik bilgi birikimine ve insan kaynakları, pazarlama, finansman ve kalite yönetimi gibi işletme fonksiyonel alanlarında da genel bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaktır. 

Aynı zamanda, işletme problemlerinin çözümünde uygulanabilecek çağdaş araştırma yöntemlerini anlayıp uygulayabilecek bilgi ve yeteneğe sahip, işletme problemlerine yaratıcı ve değişim odaklı çözümler getirebilen bireyler yetiştirmektir. 

Doktora Programımızda, öğrencilerimizin teorik bilgi birikimini arttırarak uluslararası pazarlardaki gelişmeleri küresel bakış açısıyla değerlendirebileceği, kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olabileceği ve geniş araştırma yöntemleri eğitimi sayesinde akademik araştırmalar tasarlayabileceği, çalışmalar yürütebileceği eğitimler sunulmaktadır.

İşletme doktora eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler kamu ve özel sektörde, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetsel birimlerinde, üst düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya üniversitelerde akademisyen olabilirler.


Programın Yapısı

İşletme Doktora Programı toplam 21 kredilik 7 ders ve bir seminer dersi ile doktora yeterlik, tez önerisi, tez izleme ve tez savunma aşamalarını içeren tez çalışmasından oluşur. Doktora programının süresi en az sekiz, en çok on iki yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Başvuru Koşulları


Doktora Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

 • Herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olanlar, ayrıca 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
 • ALES sınavından herhangi bir puan türünden en az 55 veya muadili bir sınavdan alınan eşdeğer bir puan.
 • Yabancı Dil Belgesi (Başvuru için YDS’den en az 55 ya da muadili bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak).

Doktora Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı, noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı
  • Yüksek Lisans noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi
  • Yüksek Lisans Transkriptinin aslı, noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı
  • Yabancı Dil Belgesi (YÖK Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda yer alan sınavlara ait)
  • ALES Sınav Sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.
  • 1 adet vesikalık resim

  Doktora Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

  Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

  Ders Planı

  İletişim

  Yorumlar