İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, iş dünyasının kalbinde yer alan insan kaynaklarına yönelik entegre ve kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Program, işe alımdan, çalışanların eğitim ve gelişimine, organizasyon kültüründen, işyeri etkinliğine kadar bir dizi konuyu derinlemesine incelemeyi hedeflemektedir.

Bu program, işletmelerin en değerli varlığı olan 'insan' unsurunu merkeze alarak, organizasyonların başarısını ve rekabetçiliğini artırmayı amaçlayan stratejik İKY uygulamaları ve teknikleri üzerine odaklanmaktadır. Öğrencilere, günümüz iş dünyasının karmaşık ve çok boyutlu İKY ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bilgi ve beceriler kazandırılması planlanmıştır.


Tüm lisans programlarından mezun, diploma sahibi herkes programa başvurabilmektedir.


Programın Yapısı

İşletme Yönetimi İngilizce/Tezsiz Yüksek Lisans Programımız, toplamda 30 kredilik 10 ders ve bir dönem projesinden oluşmaktadır. Program, en az iki, en fazla üç yarıyıl süreyle tamamlanabilir. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz ve öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

 • İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde öngörüldüğü üzere bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olmak.

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

  Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

  Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, lisans not ortalaması dikkate alınarak yapılır. Lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir.

  Ders Planı

  İletişim

  Yorumlar