İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


İnşaat mühendisliği yüksek lisans programı, öğrencilere inşaat mühendisliğinin farklı disiplinlerinde derinlemesine bilgi kazandırarak, sektörel zorluklara modern çözümler sunabilen, bilgi ve yetenekleri yüksek olan uzman mühendislerin ve bilim insanlarının yetişmesini hedefler. Teknolojik ilerlemelerle birlikte, karşımıza çıkan teknik zorluklar da artmaktadır. Bu nedenle, mevcut ve gelecekteki mühendislik sorunlarına yanıt verebilmek için iyi eğitim almış profesyonellere olan talep giderek artmaktadır. 

Programımız, yapı mühendisliği, jeoteknik mühendisliği, su mühendisliği, kıyı ve liman mühendisliği, ulaştırma mühendisliği, yapı malzemeleri ve yapım yönetimi gibi inşaat mühendisliğinin çeşitli branşlarında geniş bir ders yelpazesi sunmaktadır. Ayrıca, öğrencilere farklı disiplinlerden ders alma fırsatı da tanınmaktadır. 

İnşaat mühendisliği yüksek lisans programından mezun olanlar, çok yönlü bir eğitim aldıkları için birçok alanda çalışabilme potansiyeline sahiptir. Bu alanlar arasında yapı tasarımı, zemin etütleri, su kaynakları yönetimi, kıyı ve liman projeleri, ulaşım sistemleri planlaması, yapı malzemelerinin araştırılması ve inşaat projelerinin yönetimi bulunmaktadır. Mezunlar, kamu sektöründe veya özel sektörde çeşitli pozisyonlarda istihdam edilebilir veya kendi inşaat mühendisliği firmalarını kurabilirler. 


Programın Yapısı


İnşaat Mühendisliği tezli yüksek lisans programı, 21 krediyi kapsayan 7 dersten, bir seminerden ve tez çalışmasından meydana gelir. Hem seminer hem de tez çalışması, kredilendirme olmaksızın tamamlanmış ya da tamamlanamamış şeklinde değerlendirilir. Bu programın tamamlanma süresi minimum dört yarıyılken maksimum altı yarıyıla kadar uzayabilir. Programın süresini belirlerken, bilimsel hazırlık programı göz önünde bulundurulmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir. 

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

  • İnşaat Mühendisliği mezunları programa başvurabilir.
  • ALES Sayısal puan türünden en az 55 puan.

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar