İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencileri inşaat mühendisliğinin çeşitli alanlarında eğiterek, inşaat mühendisliği ile ilgili güncel problemlere çözüm getirebilecek uzman yüksek mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Hızla gelişen teknoloji ile birlikte aşılması gereken birçok teknik problem ortaya çıkmaktadır ve bu nedenle gelecekteki problemleri çözebilecek nitelikli uzmanlara duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Programımız, yapı mühendisliği, jeoteknik mühendisliği, su mühendisliği, kıyı ve liman mühendisliği, ulaştırma mühendisliği, yapı malzemeleri, yapım yönetimi gibi farklı alanlarda pek çok ders içermekte ve aynı zamanda öğrencilere disiplinlerarası ders alma imkanı sunmaktadır.

İnşaat mühendisliği yüksek lisans programı mezunları, geniş bir çalışma alanına sahiptirler. Yapı mühendisliği, jeoteknik mühendisliği, su mühendisliği, kıyı liman mühendisliği, ulaştırma mühendisliği, yapı malzemeleri mühendisliği ve yapım yönetimi gibi farklı sektörlerde tasarımcı veya şantiyeci olarak çalışabilirler. Ayrıca program mezunları, kamu ve özel sektörde çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler ve kendi işlerini kurma yolunda girişimde bulunabilirler.


Programın Yapısı


İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisizdir ve başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz, ve öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar

  • 4 yıllık lisans diploması veren Mühendislik Fakültelerinin tüm uzmanlık alanlarından mezunlar programa başvurabilir.
  • ALES Sayısal puan türünden en az 55 veya muadili bir sınavdan alınan eşdeğer bir puan.
  • Yabancı Dil Belgesi (Başvuru için YDS’den en az 55 puan almış olmak).

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Yabancı Dil Belgesi (Başvuru için YDS’den en az 55 ya da muadili bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak).
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar