Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


Gastronomi ve Mutfak Sanatları tezli yüksek lisans programı, öğrencilere yiyecek, içecek ve turizm sektörlerinde uluslararası standartlarda bilgi ve uzmanlık kazandırmayı amaçlar. Bu program, turizm ve gastronomi konusundaki akademik derinliği ile öğrencilere araştırma yapabilme, problem tespiti ve çözüm üretme yetenekleri kazandırmaktadır. Ayrıca, sürekli evrilen yiyecek içecek ve konaklama sektöründe öğrencilere kariyer fırsatları yaratma yeteneği kazandırma hedeflenmektedir.

Program, turizm işletmeciliği, menü planlama, özel diyetler, gıda teknolojisi ve koruma yöntemleri konularında derinlemesine bilgi ve pratiğe dayalı eğitim sunar. 
Tezli yüksek lisans programı, gastronomi sektöründeki bilgi ve yeteneklerini derinleştirmek ve geliştirmek isteyen bireyler için hazırlanmıştır. Bu program, sektörde uzmanlaşmış profesyoneller yetiştirmenin yanında, akademik düzeyde özgün çalışmalar gerçekleştirebilecek, kompleks sorunlara analitik yaklaşıp çözüm üretebilecek, disiplinlerarası bilgiyi bir araya getirerek bilimsel literatüre katkıda bulunacak araştırmacıları da eğitmeyi hedefler. 
Mezunlarımız, yiyecek içecek işletmeleri ve konaklama işletmelerinde üst düzey mutfak yöneticisi ya da profesyonel şef pozisyonlarında kariyer yapabileceği gibi kendi bağımsız işletmelerini de kurabilirler. Aynı zamanda akademik kariyer yapmayı hedefleyenler, üniversitelerde ilgili bölümlerde araştırma ya da öğretim görevlisi olarak da çalışma fırsatı bulabilirler. 

Programın Yapısı:


Gastronomi ve Mutfak Sanatları tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediyi kapsayan 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını içermektedir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en kısa dört, en uzun ise altı yarıyıl olarak belirlenmiştir. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı göz önünde bulundurulmamaktadır. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler, azami süre hesaplamasına dahil edilmektedir. 

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gastronomi, Yiyecek İçecek İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği lisans mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın,  İşletme ve Gıda Mühendisliği bölümleri ile ilgili alandan olan diğer bölüm mezunları ise gerekli görülmesi halinde bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir.
  • ALES sınavında herhangi puan türünden en az 55 puan almış olmak.

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar