Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği tezli yüksek lisans programı, alanında ileri bilgi ve beceri ile donatılmış, kanıta dayalı hemşirelik yaklaşımlarını bakım süreçlerine dahil edebilen, araştırma ve bilimsel çalışmalara açık yüksek lisans öğrencileri yetiştirmeyi amaçlar.

Programın temel hedefi bilgiye ulaşma, bilgiyi sunma, paylaşma, üzerinde tartışma yapma becerilerine sahip; yeniliklere açık, problemler karşısında güncel analitik araçları uygulayarak çözümler üretebilen, profesyonel ve etik değerlere sahip, iletişim becerileri güçlü mezunlar yetiştirmektir. Uzman kadın sağlığı ve hastalıkları hemşiresine, kadın sağlığına ilişkin genel bakış, gebelik süreci ve öz bakım, fetal değerlendirme, gebeliğe bağlı riskli durumlar, gebeliği riskli hâle getiren durumlar, normal ve riskli doğum, normal ve riskli lohusalık, jinekolojide tanı ve tedavi yöntemleri, doğurganlığın düzenlenmesi, cinsel sağlık, üreme organlarının yapısal sorunları, üreme organlarının fonksiyonel sorunları, adölesan ve menopoz ve jinekolojik tümörlere ilişkin bakımda güncel bilgileri ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Yüksek lisans programına hemşirelik, ebelik ya da sağlık memurluğu lisans mezunu olan öğrenciler başvuruda bulunabilirler. Bu programlar dışında farklı mesleklerden öğrenci kabulü yapılmamaktadır.

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği tezli yüksek lisans programı mezunları, kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda "uzman hemşire" olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca, vakıf ve devlet üniversitelerinde diğer akademik şartları (ALES, YÖKDİL vb.) karşıladıkları takdirde "öğretim görevlisi" olarak çalışabilmektedirler.


Programın Yapısı


Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği tezli yüksek lisans programı toplam 28 kredilik 10 ders, iki seminer dersi ve iki tez çalışmasından oluşur. Seminer dersleri ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıl olarak uygulanır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

  • Yüksek lisans programına hemşirelik, ebelik ya da sağlık memurluğu lisans mezunu olan öğrenciler başvuruda bulunabilirler. Bu programlar dışında farklı mesleklerden öğrenci kabulü yapılmamaktadır.
  • ALES Sayısal-Eşit ağırlık puan türünden en az 55 puan.

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar