Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı, lisans düzeyindeki eğitimi bir üst seviyeye taşıyan, disiplinlerarası bir programa sahiptir. Bu programın temel amacı, öğrencilere bilimsel düşünme yeteneği kazandırmak, spor eğitim bilimi kavramlarını anlama ve uygulama bilgi ve becerilerini geliştirmek, alan bilgisini sentezleyerek yöntemler oluşturabilmelerini sağlamak ve her tür teknik alanda uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazandırmaktır. Program, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Sporda Psiko-sosyal Alanlar, Engellilerde Fiziksel Aktivite, Spor Yönetimi ve Rekreasyon, Spor ve Sağlık gibi geniş bir yelpazedeki alanları kapsamaktadır.

Programımızın amacı, beden eğitimi ve spor bilimleri sektöründe etkin rol alacak bireyler yetiştirmektir. Bu programla, öğrencilere bilimsel araştırma yeteneği kazandırılırken, aynı zamanda kuramsal bilgi ve pratik uygulama becerisi de sunulmaktadır. Güncel teknolojinin entegrasyonuyla, çağdaş toplumsal ve bireysel değerlerin farkında olan, spor eğitimi konusunda uzmanlaşmış bireylerin yetişmesi hedeflenmektedir.

Programımıza, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri bölümünden 4 yıllık lisans eğitimi almış bireyler başvurabileceği gibi, Lisansüstü Eğitim Enstitümüzde "Bilimsel Hazırlık derslerini" tamamlama şartıyla farklı alanlardan 4 yıllık lisans mezunu olanlar da katılabilirler. Mezunlarımız, spor bilimleri sektöründe çeşitli organizasyonlarda kritik görevler üstlenmekte, spor merkezlerinde uzman pozisyonlarında görev almakta ve aldıkları kaliteli eğitim sayesinde kendi alanlarında öncü olmaktadırlar.


Programın Yapısı


Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanında sunulan tezsiz yüksek lisans programı, toplamda 30 kredi 10 ders ve bir dönem projesinden meydana gelmektedir. Bu dönem projesi kredisiz olup, sadece "başarılı" veya "başarısız" şeklinde değerlendirilir. Programın tamamlanma süresi minimum iki yarıyıl, maksimum ise üç yarıyıldır. Süre belirlenirken, bilimsel hazırlık aşaması göz önünde bulundurulmamaktadır. Öğrencinin eğitim sürecinde kayıt yenilemediği dönemler, toplam süreye eklenir.

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

  • Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanından 4 yıllık lisans mezunu olanlar ve Bilimsel Hazırlık derslerini almayı kabul etmek” koşulu ile Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanı dışından gelen diğer 4 yıllık lisans mezunları başvurabilirler.

  Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

   • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
   • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
   • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
   • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
   • 1 adet vesikalık resim

   Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

   Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, lisans not ortalaması dikkate alınarak yapılır. Lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir.

   Ders Planı

   İletişim

   Yorumlar

   B�*** �***

   Konular ve ilgi alanlarının çok olması cazip hale getiriyor bence çok güzel tavsiye ederim. İyi çalışmalar selamlar

   Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri

   Merhabalar, yorumunuz için teşekkür ederiz. Lisansüstü Programlarımıza Ulaşabilirsiniz: https://yl.gedik.edu.tr/

   Ab*** ***
   Sonuçlar ne zaman belli olur ?
   Y�*** ***
   Fiyat bilgisi göremedim nasıl öğrenebilirim

   Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimleri

   Merhabalar, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı ücret tablosuna ulaşmak için tıklayınız: https://yl.gedik.edu.tr/bahar-donem-ucretleri